Gizlilik politikası

Last updated September 5, 2018 Son güncelleme tarihi 5 Eylül 2018
In cases of variation, the English version shall prevail.

Bazı farklılıklar veya yanlışlıklar bulursanız lütfen metnin İngilizce sürümünü okuyun.

Bu metin otomatik çevrimiçi çevirmen tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Privacy Policy

G-Score Technologies Ltd, d.b.a. “Logaster” (“we”, “our”, or “Logaster”), is committed to protecting the privacy of its users and we therefore ask that you (“you”, “your” or the “User”) please read this Privacy Policy (the “Policy”) before providing us with any information about you or any other person.

This Privacy Policy describes how we collect and use the Personal data you provide throughout our website at https://www.logaster.com (the “Website”), the options, choices and rights you have in connection with the Personal data we collect.

Gizlilik Politikası

G-Score Technologies Ltd, d.b.a. “Logaster” (“biz”, “bizim” veya “Logaster”), kullanıcılarının gizliliğini korumaya kendini adamıştır ve bu yüzden sizden (“siz”, “sizin” veya “Kullanıcı”) sizden bunu rica ediyoruz. Gizlilik Politikası (“Politika”), siz veya başka herhangi bir kişi hakkında bize bilgi vermeden önce.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizdeki kişisel verilerinizi topladığımız ve topladığımız Kişisel verilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz https://tr.logaster.com (“Web Sitesi”), seçenekler, seçimler ve hakları nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklar.

Personal data and information we collect

Any information relating to you as a specific person, which can be used to identify you, directly or indirectly, including information about your activities when directly linked to personally identifiable information, is deemed to be your personal information (the “Personal data”).

When you access or use the Website, Logaster may collect a series of Personal data and other information about you. The types of information we collect may include your name, email address, postal address, phone number, social networks information and other information you choose to provide. Also, we automatically collect such information about your use of the Website:

 • the browser types and versions used,
 • the operating system used by your device,
 • the date and time of access to the Website,
 • your location an Internet protocol address (IP address),
 • any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

Logaster also processes anonymous data, aggregated or not, to analyze and produce statistics related to the habits, usage patterns, and demographics of users as a group or as individuals. Such anonymous data does not allow to identify you or other individual and we may share anonymous data, aggregated or not, with third parties.

Topladığımız kişisel veriler ve bilgiler

Doğrudan, dolaylı olarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle doğrudan bağlantılı faaliyetleriniz hakkında bilgi dahil olmak üzere, sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli bir kişi olarak size ait bilgiler kişisel bilgileriniz (“Kişisel veriler”) olarak kabul edilir.

Web sitesine eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, Logaster bir dizi Kişisel veri ve sizinle ilgili diğer bilgileri toplayabilir. Topladığımız bilgi türleri, adınızı, e-posta adresinizi, posta adresinizi, telefon numaranızı, sosyal ağ bilgilerinizi ve sağladığınız diğer bilgileri içerebilir. Ayrıca, Web sitesini kullanımınızla ilgili bilgileri otomatik olarak toplarız:

 • tarayıcı türleri ve kullanılan sürümler
 • cihazınızın kullandığı işletim sistemi
 • Web sitesine erişim tarihi ve saati
 • konumunuz bir İnternet protokolü adresi (IP adresi),
 • bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda kullanılabilecek diğer benzer veriler ve bilgiler.

Logaster, bir grup veya birey olarak alışkanlıkların, kullanım kalıplarının ve kullanıcıların demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri analiz etmek ve üretmek için toplanmış veya toplanmamış verileri de işler. Bu tür anonim veriler sizi veya başka bir kişiyi tanımlamaya izin vermez ve toplanmış veya toplanmış verileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

How we use Personal data and information

We use data and information that we collect to:
 • provide our products and services, including this Website, and improve them over time,
 • deliver the content of our Website correctly,
 • optimize the content of our Website, as well as its advertisement,
 • personalize and manage our relationship with you, including introducing you to products or services that may be of interest to you,
 • provide customer support,
 • comply with the applicable laws and regulations,
 • investigate, respond to, and manage inquiries or events,
 • to conduct research, including for public interest and scientific purposes,
 • provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack.

We may analyze anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the Personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all Personal data provided by you.

While using your Personal data Logaster does not draw any conclusions about you. We may analyze your personal information to create a profile of your interests and preferences so that we can contact you with information relevant to you. We may make use of additional information about you when it is available from external sources to help us do this effectively.

Kişisel verileri ve bilgileri nasıl kullanırız?

Topladığımız verileri ve bilgileri kullanıyoruz:
 • bu Web Sitesi de dahil olmak üzere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunun ve zaman içinde geliştirin
 • Web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde yayınlayın
 • Web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize edin
 • Sizinle ilginizi çekebilecek ürün veya hizmetlerin tanıtımı dahil olmak üzere sizinle olan ilişkimizi kişiselleştirin ve yönetin
 • müşteri desteği sağlamak,
 • yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uymalı,
 • sorguları veya etkinlikleri araştırın, yanıtlayın ve yönetin
 • kamu yararı ve bilimsel amaçlar dahil olmak üzere araştırma yapmak,
 • bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri emniyet yetkililerine sağlar.

İşletmemizin veri koruma ve veri güvenliğini arttırmak ve işlediğimiz Kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla, isimsiz olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz edebiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, tarafınızdan sağlanan tüm Kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Kişisel verilerinizi kullanırken Logaster sizin hakkınızda bir sonuç çıkarmaz. Kişisel bilgilerinizi, ilgi alanlarınız ve tercihlerinizin bir profilini oluşturmak için analiz edebiliriz, böylece sizinle ilgili bilgilerle bağlantı kurabiliriz. Bunu etkili bir şekilde yapmamıza yardımcı olması için harici kaynaklardan temin edildiğinde sizinle ilgili ek bilgilerden yararlanabiliriz.

How we share your Personal data

We may share your Personal data with your consent or as necessary to complete any transaction or provide any service or product you have ordered or requested. For example, we may share your email address with our partner, who manages the dispatch of emails for Logaster.

Sometimes and in certain situations Logaster may share your Personal data with:
 • SendGrid, Inc., The Rocket Science Group LLC, Zendesk, Inc. for the purposes of processing emails;
 • Paymentwall Inc., BlueSnap, Inc., PayPal, Inc. and our banking partners for the purposes of processing payments;
 • law enforcement, government officials, or other third parties when we are compelled to do so by a subpoena, court order, or similar legal procedure; or we believe in good faith that the disclosure of Personal data is necessary to prevent physical harm or financial loss, to report suspected illegal activity or to investigate violations of any of our policies;
 • our Personal data processing counterparties or agents, third party identification service providers hired by or cooperating with us, whose services are required by us from the practical point of view;
 • individuals, who are our exclusive contractors;
 • other third parties only with your prior consent or direction to do so.

We will not provide your Personal data to any other website users without your consent or direction.

Our services may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers, and affiliates (including, but not limited to, websites on which the Website is advertised). If you follow a link to any of these websites, please note that these websites and any services that may be accessible through them have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies or for any Personal data that may be collected through these websites or services, such as contact and location data. Please check these policies before you submit any Personal data to these websites or use these services.

Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi izninizle paylaşabilir veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya sipariş ettiğiniz veya talep ettiğiniz herhangi bir hizmeti veya ürünü sağlamak için gerekliyse. Örneğin, e-posta adresinizi, Logaster için e-postaların gönderilmesini yöneten iş ortağımızla paylaşabiliriz.

Bazen ve bazı durumlarda Logaster Kişisel verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabilir:
 • SendGrid, Inc., e-postaları işlemek amacıyla Rocket Science Group LLC, Zendesk, Inc.;
 • Paymentwall Inc., BlueSnap, Inc., PayPal, Inc. ve bankacılık ortaklarımız odeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
 • bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya benzeri bir yasal prosedürle mecbur kaldığımızda, kolluk kuvvetleri, hükümet yetkilileri veya diğer üçüncü taraflar; veya kişisel verilerin ifşasının fiziksel zararı veya finansal kayıpları önlemek, şüpheli yasadışı faaliyetleri rapor etmek veya politikalarımızın ihlallerini araştırmak için gerekli olduğuna inanıyoruz.
 • Kişisel veri işleme taraflarımız veya acentelerimiz, bizim tarafımızdan işe alınan veya bizimle işbirliği yapan, tarafımızca hizmetin pratik açıdan gerekli olduğu üçüncü taraf kimlik servis sağlayıcıları.
 • Münhasır müteahhitlerimiz olan bireyler;
 • diğer üçüncü taraflar yalnızca önceden izin verdiğinizde veya yönettiğinizde.

Kişisel verilerinizi, sizin izniniz veya yönünüz olmadan başka herhangi bir web sitesi kullanıcısına vermeyiz.

Hizmetlerimiz, zaman zaman, iş ortağı ağlarımız, reklam verenlerimiz ve iştiraklerimizin (Web sitesinin reklamını yaptığı web siteleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi birine bir bağlantı izlerseniz, bu web sitelerinin ve bunlarla erişilebilecek hizmetlerin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar veya herhangi bir Kişisel veri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. iletişim ve konum verileri gibi bu web siteleri veya hizmetler aracılığıyla toplanmalıdır. Bu web sitelerine herhangi bir Kişisel veri göndermeden veya bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu politikaları kontrol edin.

Retention of Personal data

Logaster processes and stores your Personal data only for the period necessary to achieve the purpose of storage. Nevertheless, we may retain certain Personal data or information for legitimate business purposes or as required by the law. In case we retain your Personal data for any legitimate business purpose other than to provide our services, we will make efforts to limit the access to the Personal data and the retention time to minimum.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by law expires, the Personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

Kişisel verilerin saklanması

Logaster, Kişisel verilerinizi yalnızca depolama amacına ulaşmak için gereken süre boyunca işler ve depolar. Bununla birlikte, belirli Kişisel verileri veya bilgileri meşru iş amaçları için veya yasaların gerektirdiği şekilde tutabiliriz. Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak dışında herhangi bir meşru ticari amaç için elimizde tuttuğumuz takdirde, Kişisel verilere erişimi ve elde tutma süresini en aza indirgemek için çaba göstereceğiz.

Depolama amacına uygun değilse veya kanunun öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda, Kişisel veriler yasal gerekliliklere göre rutin olarak engellenir veya silinir.

Your rights as to the Personal data we collect

You have certain rights and protections under the applicable laws regarding the processing of your Personal data:
 • You have the right to obtain from us the confirmation as to whether or not Personal data concerning you are being processed.
 • You have the right to obtain from us free information about your Personal data stored at any time and a copy of this information (including the purpose of processing, categories of Personal data concerned, storage period, and more).
 • You have the right to obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate Personal data concerning you. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete Personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
 • You have the right to withdraw your consent for collection of Personal data provided hereunder, and obtain from us the erasure of Personal data concerning you with undue delay, and we have the obligation to erase Personal data without undue delay, as long as the processing is no longer necesary.
 • You have the right to obtain from us restriction of processing if the processing is unlawful, if you contest the accuracy of your Personal data or your Personal data is no longer needed by the Company.
 • You have the right to receive from us the Personal data concerning you, in a structured, commonly used and machine-readable format.
 • You can ask to transfer your Personal data in accordance with your right to data portability to a third party.
 • You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affecting you.

You can exercise your choice by contacting us at: support@logaster.com, or through other means and solutions provided by Logaster.

Please note that when you send us a request to exercise your rights, we may need to reasonably authenticate your identity. Thus, Logaster may ask you to provide credentials to make sure that you are who you claim to be and will further ask you certain questions to understand the nature and scope of your request.

Topladığımız Kişisel verilerle ilgili haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili geçerli yasalara göre belirli haklara ve korumalara sahipsiniz:
 • Sizinle ilgili Kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onayınızı bizden alma hakkınız vardır.
 • Bizden herhangi bir zamanda saklanan Kişisel verileriniz hakkında ücretsiz bilgi edinme ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz (işleme amacı, ilgili Kişisel verilerin kategorileri, saklama süresi ve daha fazlası dahil).
 • Sizinle ilgili yanlış Kişisel bilgilerin düzeltilmesinden gereksiz gecikme olmadan bizden alma hakkına sahipsiniz. İşlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak, tamamlayıcı bir beyan sağlayarak dahil olmak üzere tamamlanmamış Kişisel verilerin tamamlanma hakkına sahipsiniz.
 • Burada sağlanan Kişisel verilerin toplanması için onayınızı geri çekme ve gereksiz gecikmelerle ilgili Kişisel bilgilerin silinmesini bizden alma hakkınız vardır ve Kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silme yükümlülüğümüz vardır. işlem artık gerekli değil.
 • İşlemenin hukuka aykırı olması durumunda, Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz veya Kişisel verileriniz Şirket tarafından artık gerekmediyse, işleme kısıtlamalarından bizden alma hakkına sahipsiniz.
 • Sizinle ilgili kişisel verileri, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa veri aktarma hakkınıza uygun olarak aktarmanızı isteyebilirsiniz.
 • Sizinle ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme dayalı bir karara bağlı olmamak hakkına sahipsiniz.

Bizimle görüşerek egzersiz yapabilirsiniz support@logaster.com veya Logaster tarafından sağlanan diğer yöntemler ve çözümler.

Haklarınızı kullanmanız için bize bir istek gönderdiğinizde, kimliğinizi makul bir şekilde doğrulamamız gerekebilir. Bu nedenle, Logaster sizden talepte bulunduğunuz kişi olduğunuzdan emin olmak için size kimlik bilgisi sunmanızı isteyebilir ve isteğinizin niteliğini ve kapsamını anlamak için size belirli sorular soracaktır.

Cookies

Our Website uses cookies. When you access the Website we, or third parties on our behalf (e.g. Google Analytics, Yandex.Metrica or similar service providers) may place small data files called ‘cookies’ on your computer or other device. We use these technologies to recognize you as our user; customize our Website and advertising; measure promotional effectiveness and collect information about your computer or other access device to mitigate risk, help prevent fraud, and promote trust and safety.

Most web browsers automatically accept cookies but provide controls that allow you to block or delete them. Please refer to your browser's privacy or help documentation to find instructions for blocking or deleting cookies. However, please note that certain features of Logaster services and products depend on cookies, and if you choose to block cookies, you may be unable to sign in or use some of those services, features, and preferences that are dependent on cookies will be lost. If you choose to delete cookies, settings and preferences controlled by those cookies, including advertising preferences, are deleted and will need to be recreated.

Çerezler

Web sitemiz çerezleri kullanıyor. Web sitesine eriştiğinizde veya bizim adımıza üçüncü şahıslar (ör. Google Analytics, Yandex.Metrica veya benzer servis sağlayıcıları) bilgisayarınıza veya başka bir cihaza "çerez" adı verilen küçük veri dosyaları yerleştirebilir. Bu teknolojileri, sizi kullanıcı olarak tanımak için kullanıyoruz; Web sitemizi ve reklamlarımızı özelleştirmek; promosyon etkinliğini ölçün ve riski azaltmak, sahtekarlığı önlemeye yardımcı olmak, güven ve güvenliği teşvik etmek için bilgisayarınız veya diğer erişim cihazları hakkında bilgi toplayın.

Çoğu web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak bunları engellemenizi veya silmenizi sağlayan kontroller sağlar. Çerezleri engelleme veya silme ile ilgili talimatları bulmak için lütfen tarayıcınızın gizliliğine veya yardım belgelerine bakın. Ancak, Logaster hizmetlerinin ve ürünlerinin belirli özelliklerinin çerezlere bağlı olduğunu ve çerezleri engellemeyi tercih ederseniz, oturum açamadığınız veya çerezlere bağımlı olan bu hizmetlerin, özelliklerin ve tercihlerin bir kısmını kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Çerezleri silmeyi seçerseniz, reklam tercihleri ​​dahil olmak üzere bu çerezlerle kontrol edilen ayarlar ve tercihler silinir ve yeniden oluşturulmaları gerekir.

Transfer of Personal data outside your territory

Personal data collected by Logaster may be stored, transferred and processed in your region, in the U.S., European Economic Area and Ukraine. If you are a resident in a jurisdiction where transfer of your Personal data to another jurisdiction requires your consent, then you hereby provide us with your freely given, specific, informed, and unambiguous consent to such transfer to the above jurisdictions.

In case we collect or store your Personal data in the European Economic Area, we may also transfer Personal data to other countries, some of which have not yet been determined by the European Commission to have an adequate level of data protection, and when we do so, we use a variety of legal mechanisms, including contracts, to help ensure your rights and protections are transferred together with your data. Logaster complies with the Privacy Shield Framework when your Personal data is transferred from EU or Switzerland to the U.S.

Kişisel verilerinizin bölgenizin dışına aktarılması

Logaster tarafından toplanan kişisel veriler, bölgeniz, ABD, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve Ukrayna'da depolanabilir, aktarılabilir ve işlenebilir. Kişisel verilerinizin başka bir yargı yetkisine devredilmesinin sizin onayınızı gerektirdiği bir yargı bölgesinde ikamet ediyorsanız, yukarıdaki yetki alanlarına bu tür bir transfer için bize özgürce verilmiş, spesifik, bilgili ve açık bir şekilde izin vermiş olursunuz.

Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı'nda topladığımız veya depoladığımız takdirde, Kişisel verileri, henüz Avrupa Komisyonu tarafından henüz yeterli düzeyde veri korumaya sahip olmadığı belirlenen diğer ülkelere de aktarabiliriz. Bu nedenle, haklarınız ve korumalarınızın verilerinizle birlikte aktarılmasını sağlamaya yardımcı olmak için sözleşmeler dahil çeşitli yasal mekanizmalar kullanıyoruz. Kişisel verileriniz AB veya İsviçre'den ABD'ye devredildiğinde, Logaster Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile uyumludur.

Security

Logaster takes commercially reasonable measures and relevant technologies to help protect information about you from loss, theft, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. For example, we limit the access to the Personal data stored, use encryption, when necessary etc.

Güvenlik

Logaster, kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme ve imha ile ilgili bilgilerin korunmasına yardımcı olmak için ticari olarak makul önlemleri ve ilgili teknolojileri alır. Örneğin, saklanan Kişisel verilere erişimi sınırlandırırız, gerektiğinde şifrelemeyi kullanırız.

Changes in this policy

We may make changes to this Policy from time to time, and where we do so, we change the ‘Last updated’ date of this Policy above. If there is a material change to this Policy, such as a change to the purposes of Processing of Personal data that is not consistent with the purpose for which it was originally collected, Logaster will notify you either by prominently posting a notice of such changes before they take effect or by directly sending you a notification.

We encourage you to review the Policy whenever you access or use our Website to stay informed about our information practices and the choices available to you. If you do not agree to the revised Policy, you should discontinue your use of this Website.

Bu politikadaki değişiklikler

Bu Politikada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz ve bunu yaptığımız yerde, yukarıdaki bu Politikanın ‘Son güncellenen’ tarihini değiştiririz. Bu Politikada, kişisel verilerin işlenmesiyle tutarlı olmayan Kişisel Verilerin İşlenmesi amacında bir değişiklik yapılması gibi önemli bir değişiklik olması durumunda, Logaster, daha önce bu tür değişikliklere ilişkin bir bildirim yayınlayarak sizi bilgilendirir. yürürlüğe girer veya doğrudan size bir bildirim göndererek.

Bilgilendirme pratiğimiz ve mevcut seçeneklerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için İnternet sitemize eriştiğinizde veya kullandığınızda, Politikaları gözden geçirmenizi öneririz. Gözden geçirilmiş Politika'yı kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesini kullanımınızı sonlandırmalısınız.

Applicable law and arbitration

This Policy, where possible, shall be governed by the laws of the country of Logaster’s location. Unless otherwise expressly directed by the applicable laws, any claims, disputes or controversies related to this Policy shall be finally settled by the authorized court at Logaster’s place of residence.

Geçerli hukuk ve tahkim

Bu Politika, mümkün olduğunda, Logaster’ın bulunduğu ülkenin yasalarına tabidir. Yürürlükteki yasalar tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika ile ilgili iddialar, anlaşmazlıklar veya ihtilaflar en sonunda Logaster’ın ikamet yerine yetkili mahkeme tarafından çözülür.

Contact Us

We welcome your feedback. If you have any comments or concerns about this Policy or would like to contact us for any reason, you may reach Logaster at the following address: support@logaster.com

Bize Ulaşın

Görüşlerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Politika hakkında herhangi bir yorumunuz veya kaygınız varsa veya herhangi bir nedenle bizimle iletişim kurmak isterseniz, aşağıdaki adrese Logaster'a ulaşabilirsiniz: support@logaster.com