Holistik bir terapist ve öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İnsanlara bir refah duygusu veriyor ve bedenlerini tekrardan uyumlu hale getiriyorum. Vücuda bir bütün olarak bakmak – ruh ve zihin dahil – iyileşmeye yardımcı olan çok önemli bir yaklaşımdır.